مهاجران جدید و تضادهای اجتماعی پیش روی آنها

نویسنده: گروه هدی

 آقای دکتر تقی آزاد ارمکی استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس، طی مصاحبه ای بنا به دعوت مجله هدی نظرات […]

آینه و نی در مثنوی

نویسنده: محمود زهتابچیان

در ابتدا لازم است برای ورود به بحث، به تبیین نکاتی از برخی داستانهای مثنوی بپردازیم. در داستان اعتراض شخصی […]

آیا مذهب می تواند روی رفتار جوانان مؤثر باشد؟

نویسنده: دکتر حسینی

جواب مثبت است. بلی مذهب قادر به چنین کاری می باشد. بیش از ۶۰ درصد تمام دانش آموزان ایالات متحده […]

©2020. Hoda Magazine. All rights reserved

Privacy / Terms / Disclaimer